CỬA HÀNG tiện lợi

chỉ toàn những thứ bạn thích

 • -100%

  Gói LH Miễn Phí

  Số lượng còn lại: 1

  150 fc 0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói cầu thủ Việt Nam

  Số lượng còn lại: 1

  250 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói vàng BP tháng 4

  Số lượng còn lại: 1

  600 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói 19UCL Lite

  Số lượng còn lại: 1

  50 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói hỗ trợ nâng cấp 85

  Số lượng còn lại: 1

  20 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói 85+ các mùa (+5)

  Số lượng còn lại: 1

  25 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói vàng LH

  Số lượng còn lại: 1

  600 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói may mắn 19UCL

  Số lượng còn lại: 1

  10 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói khởi động Lite tháng 5

  Số lượng còn lại: 1

  100 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Gói Live chỉ định 5

  Số lượng còn lại: 1

  10 fc0 fc
  MUA
 • -100%

  Tỷ phú BP tháng 3 (Mua 5 tặng 1)

  Số lượng còn lại: 1

  150 fc 0 fc
  MUA
Vui lòng quay ngang thiết bị để bắt đầu